TECASAFE Plus

– nová úroveň v multifunkční ochraně

Nová tkanina TECASAFE Pus konstruovaná na bázi směsi nehořlavých vláken a celulozy

Je dalším krokem ve vývoji TenCate tkanin v oblasti ochrany před několika riziky tzv. „multi-risk solution“.

Jedná se o tkaninu, která při použití v ochranných oděvech chrání nositele proti rizikům v prostředí s nebezpečím ohrožení plamenem, sálavým teplem, 

elektrickým obloukem, chrání proti chemikáliím a také je antistatická pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Další výhodou je možnost dodávek tkenin ve výstražných a kontrastních barvách, které zajišťují zvýšenou viditelnost uživatelů.

TECASAFE Plus a TECASAFE standard jsou nehořlavé tkaniny vyráběné z trvale nehořlavých vláken , které svou odolnost proti ohni a teplu časem,používáním ani údržbou nemění .